jueves, 22 de enero de 2009

Us faig de menys!!! Os echo de menos!!!

Han passat les festes odioses de nadals, casibé no ens hem adonat i ja estem a un any nou...

Han pasado las fiestas odiosas de las navidades, casi no nos hemos dado cuenta y ya estamos en un año nuevo...

No hi ha dia que no pensi, no hi ha moment que no us busqui, no hi ha moment que prego per poder parlar amb vosaltres, penso, donaria el que fos per una abraçada vostra, per poder parlar un moment i tornar a sentir la vostra veu, acaronar-me les orelles amb les vostres dolces paraules d'estimació cap a mi. Com us puc necessitar tant??

No hay día que no piense, no hay momento que no os busco, no hay momento que ruego por poder hablar con vosotros, pienso, daria lo que fuera por un abrazo vuestro, para poder hablar un momento y volver a escuchar vuestra voz, acariciarme las orejas con vuestras dulces palabras de estimación hacia mi. Como os puedo necesitar tanto??

Em faig la forta... i em dic... no pots plorar... has d'estar bé... però merda, quan menys t'ho esperes caus, com avui, estic totalment "autista", el meu mon de tristó m'envaeix i no puc fer res per sortir-ne.

Me hago la fuerte... y me digo... no puedes llorar... tienes que estar bien... pero mierda, cuando menos te lo esperas caes, como hoy, estoy totalmente "autista", mi mundo de tristeza me invade y no puedo hacer nada por salir.

Penso amb la meva germana, ho esta passant malament, ho se i no puc fer res. La miro, la bec i no es pot fer res, només sentir-nos una junt amb l'altre, escoltar-nos, estimar-nos, comprendre la nostra tristo, la mirada de dol...

Pienso en mi hermana, lo esta pasando mal, lo se y no puedo hacer nada. La miro, la veo y no se puede hacer nada, nada mas que sentirnos una junto a la otra, escucharnos, querernos, comprender nuestra tristeza, la mirada de luto...


Aquesta medicació em fa esta amb un núvol de color rosa, si, l'altre dia li vaig dir al doctor, però ell em va dir que ara no la podia deixar, que com a mínim fins a l'estiu, però em sento rara, sinó fos per les pastilles crec que estaria així tots els dies.

Esta medicación me hace estar en una nube de color rosa, si, el otro día se lo dije a mi doctor, pero él me dijo que ahora no la podia dejar , que como mínimo hasta el verano, pero me siento rara, sino fuera por las pastillas creo que estaria así todos los días.

Estic acostumada que són els dilluns, però collons avui som dijous, toca't els ous.

Estoy acostumbrada que son los lunes, pero que cojones, hoy somos jueves y también te tocas los huevones.

No he volgut trucar ni dir-li res al meu Miguelillo, se que desprès ell es queda tot preocupat i potser a mi ja se m'ha passat, però quines ganes tinc que vingui aquesta nit per fer-me la petita i que m'estreny entre els seus braços, dormir al seu costat, despertar-me a mitja nit i saber que esta amb mi.

No he querido llamar ni decir le nada a mi Miguelillo, se que después él se queda todo preocupado y quizas a mi ya se me ha pasado, pero que ganas tengo que venga esta noche para hacerme la pequeña y que me aprete entre sus brazos, dormir a su lado, despertar me a media noche y saber que esta conmigo.

Sau - "Boig per tu"
http://es.youtube.com/watch?v=ZzMniDIfXKw

Tinc ganes de plorar, però no cauen les llàgrimes, avui a més no se per que m'he possat un jersei de color negra que m'està ofegant. Ahir em vaig posar un de color rosa fúcsia, molt pujat de to, i anava super feliç dins de la meva aparença.

Tengo ganas de llorar, pero no caen las lágrimas, hoy a mas no se por que me he puesto un jersey de color negro que me esta ahogando. Ayer me puse uno de color rosa fucsia, muy subido de tono, y iba super feliz dentro de mi apariencia.

M'amago dins del meu cau, busco i no trobo, sento i no bec, voldria i no en se...

Me escondo dentro de mi refugio, busco y no encuentro, siento y no veo, quisiera y no se...